Odstąpienie od umowy i reklamacje

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów w wersji pudełkowej ( BOX )

W ciągu 14 dni mogą Państwo odstąpić od umowy zawartej z Teamnet sp.z.o.o. bez podania przyczyny

Termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia umowy trzeba nas o tym fakcie poinformować wysyłając wypełniony wzór odstąpienia od umowy na adres: Teamnet sp.z.o.o., ul. Bohaterów Monte Cassino 53 / 203 , 20 -705 Lublin, tel. 81 866 66 66, email: [email protected].

Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy , lecz nie jest to obowiązkowe.

Istnieje też możliwość wysłania skanu podpisanego wzoru formularza zwrotu towaru na adres [email protected], który w świetle prawa jest ważnym dokumentem do rozwiązania umowy w zakresie zwrotu zakupionego produktu

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu

Skutki odstąpienia od umowy :

W momencie odstąpienia od umowy firma Teamnet sp.z.o.o. zwraca wszystkie koszty które ponieśliście Państwo przy zakupie produktu w tym koszty dostarczenia przesyłki. Zwrot wpłaty zostanie dokonany w taki sam sposób jak dokonano go pierwotnie przez klienta

Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wpłaty do momentu otrzymania zakupionego produktu.

Zakupiony towar proszę wysłać na adres: Teamnet sp.z.o.o., Ul. Bohaterów Monte Cassino 53 / 203, 20-705 Lublin nie później niż 14 dni od dnia w którym poinformowano nas o odstąpieniu od umowy.

Zwrot zakupionego produktu przechodzi na koszt kupującego

Prawo do odstąpienia od umowy treści cyfrowych – produkty w wersji elektronicznej ( ESD)

W ciągu 14 dni mogą Państwo odstąpić od umowy zawartej z Teamnet sp.z.o.o. bez podania przyczyny

Termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia umowy trzeba nas o tym fakcie poinformować wysyłając wypełniony wzór odstąpienia od umowy na adres: Teamnet sp.z.o.o., ul. Bohaterów Monte Cassino 53 / 203 , 20 -705 Lublin, tel. 81 866 66 66, email: [email protected].

Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, lecz nie jest to obowiązkowe.

Istnieje też możliwość wysłania skanu podpisanego wzoru formularza zwrotu towaru na adres [email protected], który w świetle prawa jest ważnym dokumentem do rozwiązania umowy w zakresie zwrotu zakupionego produktu

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu

Skutki odstąpienia od umowy :

W momencie odstąpienia od umowy firma Teamnet sp.z.o.o. zwraca wszystkie koszty które ponieśliście Państwo przy zakupie produktu. Zwrot wpłaty zostanie dokonany w taki sam sposób jak dokonano go pierwotnie przez klienta. W tej formie nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z ze zwrotem tego rodzaju produktu

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy:

1.     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3.     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje:

Teamnet zp.z.o.o.  zobowiązany jest do dostarczenia kupującemu towaru bez wad i ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne sprzedawanego towaru na zasadach rękojmi określonej w Kodeksie Cywilnym

Reklamacje należy składać w formie pisemnej:

Teamnet sp.z.o.o

Bohaterów Monte Cassino 53 / 203

20 -705 Lublin

Lub mailowo na adres:

[email protected]

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami dotyczących zakupów internetowych, w tym m.in. z możliwości wszczęcia polubownego postępowania za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Gwarancja : 

Firma Teamnet sp.z.o.o. nie jest producentem sprzedawanego towaru na sklepie i nie udziela na nie własnej gwarancji

Gwarancja produktu określona jest przez producenta oprogramowania i  regulowana na poszczególnych umowach licencyjnych.