Zwrot towaru i reklamacje

W sklepie teamnet-software.pl istnieje możliwość zwrotu towaru w ciągu 30 dni od momentu zakupu, dotyczy wyłącznie produktów BOX. Pudełko oraz pieczęć z kluczem powinna pozostać NIENARUSZONA przez kupującego

Produkty cyfrowe ( ESD ) nie podlegają zwrotom zgodnie z Art.38 ,13)

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu (konsumentowi)
w odniesieniu do umów:

Treści cyfrowe

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Reklamacje produktu

Sklep udziela pełnego wsparcia po sprzedażowego każdemu klientowi. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane przez nasz zespól techników INDYWIDUALNIE w zależności od danego przypadku w ciągu 14 dni roboczych